Kalendář akcí
Stavíme, Bydlíme
HODONÍN

1. - 2. února 2019
Dům kultury Horní Valy
více...
Stavíme, Bydlíme
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

15. - 16. března 2019
Městská sportovní hala
více...
Stavotech OLOMOUC
28. - 30. března 2019
Výstaviště Flora
více...
Stavíme, Bydlíme
JIHLAVA

5. - 6. dubna 2019
Dům kultury
více...
Stavíme, Bydlíme -
Krkonošský veletrh TRUTNOV

30. dubna - 1. května 2019
Společenské centrum UFFO
více...
FRÝDECKO-MÍSTECKÝ VELETRH
24. - 26. května 2019
Hala Polárka
více...
Moderní dům a byt
PLZEŇ
Žena a domov
1. - 3. listopadu 2019
Hala TJ Lokomotiva
více...
Stavotech OLOMOUC
Ekoenerga
Moravská Dřevostavba
7. - 9. listopadu 2019
Výstaviště Flora
více...

Revitalizace zámeckého parku Čechy pod Kosířem a obnova oranžérie s parterem

ZHOTOVITELÉ:

Zahradnické úpravy s.r.o. - revitalizace zeleně krajinářké části,

ZAHRADA Olomouc s.r.o. - zahradnické úpravy oranžerie,

PROSTAS s.r.o. - stavební úpravy teras

AUTOR PROJEKTU:

ateliér ZAHRADA Olomouc s.r.o.

INVESTOR:

Olomoucký kraj

I.ETAPA: angločínský styl vstupuje do barokní zahrady (1809-1835)

II.ETAPA: romantismus a pozdní vliv školy L.Browna (1835-1872)

III.ETAPA: rozvoj dendrologické sbírky (1872-1936)

2.MÍSTO v soutěži PARK ROKU 2015

REVITALIZACE PARKU V ČECHÁCH POD KOŠÍŘEM

"Podstata revitalizace je založena na minimalistické kompozici odkazující se na historii nepřímou, jen podle zkušenosti z jiných pramenů. Návrh je moderní vnos, je sice nepůvodní, ale umístěný s citem a pokorou. Není tam nic víc, než co muselo a vývoj realizace návrhu směřoval, shodou okolností, ke zjednodušení. To se ukázalo jako správné. Z nové úpravy čiší totiž harmonie, která nevolá a nebuší se v prsa, že teď je tady ona, podívejte se, jak jsem krásná. Jen tiše a nenápadně navazuje na starou část parku a ovocné stromy, které byly použity v rastru, dávají celému prostoru přídech štěpnice." Petr Mičola, člen poroty soutěže

  

Přírodně krajinářský park v Čechách pod Kosířem patří mezi velmi cenné příklady vývoje anglické zahradní tradice u nás a je starším bratrem Průhonického parku, kde působil hrabě Arnošt Silva-Tarouca, významná osobnost zahradnické profese, potomek rodu, který majetek koupil roku 1768. Park je také spojen s osobností Josefa Mánese, přítele rodiny, pobývajícího často na zámku v letech 1849-1868 a majícího pravděpodobně také vliv na jeho utváření.

Park vznikal ze staré barokní zahrady a tato struktura velmi ovlivnila jeho design. Jedná se o staré trasy cest, tvary rybníků, vycházející z původních luk, mlýnský náhon, barokní kopec apod. Objekt byl dotvářen ve třech fázích, které reprezentují obecně dobové trendy vlivu anglické krajinářské tradice a vlivů Německa. Nejvýraznějším tvůrcem zahrady (II.etapa) byl Ervín Vilém Silva-Tarouca a jeho bratr August Alexandr. Ti založili velkorysou kompozici úpravou terénů, rozmístěním drobné architektury a výsadbou kostry stromů převážně domácího původu, která definovala základní prostorovou strukturu. Pozdější zásahy za jejich synů (synovců), Františka Josefa II. a Arnošta Emanuela již nebyly tak šťastné, neboť sbírkaření výrazně potíralo velkorysost kompozice. Výsadby se jeví podle leteckých snímků a fotografií v mnoha případech jako nahodilé a přebytečné, nicméně přispěly k druhové pestrosti. Po druhé světové válce byl objekt znárodněn a využíván jako internátní škola. Je nasnadě, že péče o park byla minimální. Přesto měl park to štěstí, že v průběhu následujících let se zde kombinací působení přírodních živlů a několika nárazových zásahů zachovala řídká struktura zdravých a mohutných solitér stromů.

  

"Přes velmi pestrou mozaiku pozitivních i negativních vlivů vznikla fantastická kompozice," říká Radek Pavlačka z ateliéru ZAHRADA Olomouc. "To nás přivádí k poznání, jak nejednoznačný, složitý a dobrodružný může být vznik krásné zahrady. V tomto smyslu je pravdivé hodnotit kompozici parku jako šťastný výsledek kontinuálně působících vlivů od doby započetí anglikanizace zahrady po současnost včetně působení přírodních živlů a negativních zásahů. Z tohoto zorného úhlu se krajinářské dílo Čechy pod Kosířem jeví jako zázrak lidského ducha a přírody," dodává krajinářský architekt Pavlačka.

Poslední a zajisté nejrozsáhlejší revitalizace parku dobře zapadá do výše popsaného scénáře. Přestože přesun majetku z města Prostějova na Olomoucký kraj se nejevil jako nadějné řešení, jako zázrakem se zde něco pohnulo. Původní megalomanské představy využití areálu vzaly za své, pozornost se přesunula ze zámku na rozpadající se oranžerii a dostupné dotace na zeleň. Projekční příprava byla svěřena slušnému a zkušenému ateliéru a zejména se jako zázrakem po mnoha letech na pozici vedoucího zahradníka dostal vzdělaný a pracovitý odborník.

Nejen projekt, který zpracoval ateliér ZAHRADA Olomouc (Pavlačka, Čech,Čechová, Diensbierová), byl zásadním příspěvkem k uchování mimořádné kompoziční a estetické hodnoty díla. Slušná práce firmy Zahradnické úpravy s.r.o. a zejména vynikající provoz a údržba zahradního úseku pod správcem parku Vlastivědného muzea Olomouc v osobě pana Jaroslava Erlece zajistila dobrý výsledek. Ten společně se třemi zahradníky pečuje o 21 hektarů parku. Od roku 2009 provádějí veškerou údržbu kromě arboristických ořezů stromů a do péče přebírají plochy, které dokončí dodavatelské firmy.

Ještě pár slov k obnově oranžerie. Ta byla postavena v letech 1852-53 podle návrhu vídeňského architekta Vojtěcha Ignáce Ullmana. Průčelí je zdobeno tympanonem dle návrhu J.Mánese. Oranžerie má osobitou architekturu, která nemá v České republice obdoby. Je výjimečná kvalitou architektonického řešení i postavením v celkové kompozici parku. Kromě důsledné renovace oranžerie byl založen zahradní parter, který tvoří s oranžerií kompoziční celek. Čas tyto plochy sjednotil a v sedmdesátých letech zde byla utvořena historizující kompozice, která "neúdržbou" brzy zanikla. Návrh je soudobým designem na původních parcelách částečně přičleněných k oranžerii, částečně na užitkové zahradě a částečně na ostatních plochách.

Text: redakce s přispěním Ing. Radka Pavlačky

Informace o akci:

Sraz ve 13,30 před zámkem v Čechách pod Kosířem.
Lze také dopravu využít autobusem, který bude pro tuto akci odjíždět od pavilonu A (ul. Zamenhofova) ve v 13,00 hod.
Rezervujte si místo e-mailem na fuglickova@omnis.cz nebo sms na 776 711 499.

 

Líbil se vám článek? Sdílejte jej.

  
  

Zpět

Všechna témata Nové téma

Diskuzní fórum